Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: December 30, 2005
Activity: Hu Jintao joined an audience of nearly 1,000 to watch a Beijing Opera show marking the arrival of year 2006.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Hu Jintao, Cao Gangchuan, Chen Kuiyuan, Chen Zhili, Cheng Siwei, Gu Xiulian, Han Qide, He Guoqiang, He Luli, He Yong, Hua Jianmin, Huang Ju, Hui Liangyu, Jia Qinglin, Li Changchun, Li Zhaozhuo, Liu Qi, Liu Yandong, Liu Yunshan, Luo Gan, Raidi , Wang Zhaoguo, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Xiao Yang, Xu Jialu, Zhang Rongming, Zhang Siqing, Zhou Yongkang
Topics: domestic politics
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]