Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: September 21, 2004
Activity: Hu Jintao delivered a keynote speech at a grand rally to mark the 55th anniversary of the founding of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC).
Location: Beijing Municipality
Attendees: Hu Jintao, Cao Gangchuan, Chen Kuiyuan, Chen Zhili, Guo Boxiong, He Guoqiang, Hua Jianmin, Huang Ju, Hui Liangyu, Jia Chunwang, Jia Qinglin, Li Changchun, Li Guixian, Li Ruihuan, Li Zhaozhuo, Liao Hui, Liu Qi, Liu Yandong, Liu Yunshan, Luo Gan, Pagbalha Geleg Namgyai, Tang Jiaxuan, Wang Gang, Wang Zhaoguo, Wang Zhongyu, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Xiao Yang, Xu Caihou, Xu Kuangdi, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhou Yongkang
Topics: domestic politics
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]