Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Zheng Xiaoyu
Former Director of the State Food and Drug Administration
Born: 1944, Fujian Province, Fuzhou City

(view full biography)

Show Year:
2007 2006

Appeared/Travelled With:
Bo Xilai 薄熙来 Cai Wu 蔡武 Cao Gangchuan 曹刚川 Chai Songyue 柴松岳 Chen Yujie 陈玉杰 Chen Yunlin 陈云林 Chen Zhili 陈至立 Du Qinglin 杜青林 Gao Qiang 高强 Guo Boxiong 郭伯雄 He Guoqiang 贺国强 He Yong 何勇 Hu Jintao 胡锦涛 Hua Jianmin 华建敏 Huang Ju 黄菊 Hui Liangyu 回良玉 Jia Chunwang 贾春旺 Jia Qinglin 贾庆林 Jin Renqing 金人庆 Li Changchun 李长春 Li Changjiang 李长江 Li Dek Su 李德洙 Li Jinhua 李金华 Li Rongrong 李荣融 Li Shenglin 李盛霖 Li Xueju 李学举 Li Zhaoxing 李肇星 Li Zhilun 李志伦 Liu Mingkang 刘明康 Liu Qi 刘淇 Liu Yandong 刘延东 Liu Yunshan 刘云山 Luo Gan 罗干 Ma Kai 马凯 Mou Xinsheng 牟新生 Shang Fulin 尚福林 Sun Jiazheng 孙家正 Sun Wensheng 孙文盛 Tang Jiaxuan 唐家璇 Tian Chengping 田成平 Tian Congming 田聪明 Wang Gang 王剛 Wang Guangtao 汪光焘 Wang Jiarui 王家瑞 Wang Shucheng 汪恕诚 Wang Taihua 王太华 Wang Xudong 王旭东 Wang Zhaoguo 王兆国 Wang Zhongfu 王众孚 Wei Liqun 魏礼群 Wen Jiabao 温家宝 Wu Aiying 吴爱英 Wu Bangguo 吴邦国 Wu Dingfu 吴定富 Wu Guanzheng 吴官正 Wu Yi 吴仪 Xiao Yang 肖扬 Xu Caihou 徐才厚 Xu Guangchun 徐光春 Xu Guanhua 徐冠华 Xu Yongyue 许永跃 Yang Yuanyuan 杨元元 Yu Xiaosong 俞晓松 Zeng Peiyan 曾培炎 Zeng Qinghong 曾庆红 Zhang Bailin 张柏林 Zhang Weiqing 张维庆 Zhang Yunchuan 张云川 Zhou Ji 周济 Zhou Shengxian 周生贤 Zhou Xiaochuan 周小川 Zhou Yongkang 周永康

Map (show)

08/15/06 Hu Jintao addressed a meeting on studying the selected works of Jiang Zemin. (Beijing Municipality)
07/26/06 Wen Jiabao delivered a speech at a national television meeting of the State Council. (Beijing Municipality)
02/10/06 Wen Jiabao chaired four forums to solicit opinions on the government work report and the draft of the 11th five-year plan for national economic and social development. (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Zheng Xiaoyu
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]