Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Han Yuqun
Vice-Chairman of Financial and Economic Committee of the NPC
Born: 1943, Sichuan Province, Suining City

(view full biography)

Show Year:
2011 2007 2006 2005 2004 2003

Appeared/Travelled With:
Bo Xilai 薄熙来 Chen Zhili 陈至立 Dai Xianglong 戴相龙 Han Zheng 韩正 He Guoqiang 贺国强 Hong Hu 洪虎 Hu Jintao 胡锦涛 Hua Jianmin 华建敏 Huang Huahua 黄华华 Huang Ju 黄菊 Huang Zhiquan 黄智权 Hui Liangyu 回良玉 Ismail Tiliwaldi 司马义•铁力瓦尔地 Ji Yunshi 季允石 Jia Chunwang 贾春旺 Jia Qinglin 贾庆林 Jia Zhibang 贾治邦 Jin Renqing 金人庆 Li Changchun 李长春 Li Chengyu 李成玉 Li Keqiang 李克强 Liang Baohua 梁保华 Liu Zhenhua 刘振华 Lu Bing 陆兵 Lü Fuyuan 吕福源 Lu Hao 陆浩 Lu Zhangong 卢展工 Luo Gan 罗干 Luo Qingquan 罗清泉 Ma Qizhi 马启智 Mou Xinsheng 牟新生 Qiangba Puncog 向巴平措 Shi Xiushi 石秀诗 Tang Jiaxuan 唐家璇 Wang Gang 王剛 Wang Hongju 王鸿举 Wang Jinshan 王金山 Wang Qishan 王岐山 Wang Xiaofeng 汪啸风 Wang Zhaoguo 王兆国 Wang Zhongfu 王众孚 Wang Zhongyu 王忠禹 Wen Jiabao 温家宝 Wu Guanzheng 吴官正 Wu Yi 吴仪 Xiao Yang 肖扬 Xu Rongkai 徐荣凯 Yang Jing 杨晶 Yang Zhengwu 杨正午 Zeng Peiyan 曾培炎 Zeng Qinghong 曾庆红 Zhang Gaoli 张高丽 Zhang Zhongwei 张中伟 Zhang Zuoji 张左己 Zhao Leji 赵乐际 Zheng Silin 郑斯林 Zhou Bohua 周伯华 Zhou Yongkang 周永康

Map (show)

12/17/03
TRAVEL
Hu Jintao travelled to Henan Province, Shaanxian County
Others Attending: Han Yuqun, Li Chengyu, Li Keqiang, Wang Gang, Zhang Gaoli
10/10/03 Wen Jiabao made speech at a meeting on the reform of the export tax rebate system. (Beijing Municipality)
10/05/03
TRAVEL
Huang Ju travelled to Shandong Province, Jinan City
Others Attending: Han Yuqun, Zhang Gaoli
08/17/03
TRAVEL
Luo Gan travelled to Shandong Province, Jinan City
Others Attending: Han Yuqun, Zhang Gaoli
08/16/03 Hu Jintao made remarks at a national symposium on reemployment. (Beijing Municipality)
06/25/03
TRAVEL
Jia Qinglin travelled to Shandong Province, Jinan City
Others Attending: Han Yuqun, Zhang Gaoli
06/13/03
TRAVEL
Han Yuqun travelled to Shandong Province, Jinan City
05/21/03
TRAVEL
Zeng Qinghong travelled to Shandong Province, Jinan City
Others Attending: Han Yuqun, Zhang Gaoli, Yang Zhengwu, Zhou Bohua
03/05/03 Wu Guangzheng joined a discussion with the Shangdong Delegation to 1st Session of the 10th NPC. (Beijing Municipality)
01/12/03 Han Yuqun was appointed as Acting Governor of the Shandong Province. (Shandong Province, Jinan City)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Han Yuqun
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]