Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: February 20, 2006
Activity: Wen Jiabao addressed provincial and ministerial heads at a seminar on building a new socialist countryside.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Wen Jiabao, , , Bai Enpei, Bai Keming, Bo Xilai, Cao Bochun, Chen Deming, Chen Jianguo, Chen Liangyu, Chu Bo, Dai Xianglong, Du Qinglin, Guo Boxiong, Guo Jinlong, Han Yuqun, Han Zheng, He Guoqiang, He Yong, Hua Jianmin, Huang Huahua, Huang Xiaojing, Huang Zhiquan, Hui Liangyu, Ismail Tiliwaldi, Ji Yunshi, Jia Zhibang, Jin Renqing, Li Changchun, Li Chengyu, Li Dek Su, Li Jianguo, Li Jinhua, Li Keqiang, Li Rongrong, Li Xueju, Li Yuanchao, Li Zhaoxing, Li Zhilun, Liang Baohua, Liu Qi, Liu Yunshan, Liu Zhenhua, Lu Bing, Lu Hao, Lu Zhangong, Luo Gan, Luo Qingquan, Ma Kai, Ma Qizhi, Meng Jianzhu, Qian Yunlu, Shi Xiushi, Shi Zongyuan, Song Xiuyan, Su Rong, Sun Jiazheng, Sun Wensheng, Tang Jiaxuan, Tian Chengping, Tian Congming, Wang Gang, Wang Guangtao, Wang Hongju, Wang Jinshan, Wang Lequan, Wang Min, Wang Qishan, Wang Shucheng, Wang Taihua, Wang Xiaofeng, Wang Xudong, Wang Yunkun, Wang Zhaoguo, Wei Liucheng, Wu Aiying, Wu Guanzheng, Wu Yi, Xi Jinping, Xu Caihou, Xu Guangchun, Xu Guanhua, Xu Rongkai, Xu Yongyue, Yang Jing, Yu Youjun, Yu Zhengsheng, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhang Bailin, Zhang Baoshun, Zhang Chunxian, Zhang Dejiang, Zhang Gaoli, Zhang Lichang, Zhang Weiqing, Zhang Wenyue, Zhang Xuezhong, Zhang Yunchuan, Zhang Zhongwei, Zhang Zuoji, Zhao Leji, Zhou Bohua, Zhou Ji, Zhou Xiaochuan, Zhou Yongkang, Yang Wang
Source: Central People's Government, PRC
Topics: communist party
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]