Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: January 15, 2004
Activity: Hu Jintao and Jiang Zemin attended an evening party at the China Theater to celebrate the traditional Chinese New Year.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Hu Jintao, Cao Gangchuan, Gu Xiulian, Guo Boxiong, He Guoqiang, He Yong, Hua Jianmin, Huang Ju, Hui Liangyu, Jia Qinglin, Li Changchun, Li Jinai, Liang Guanglie, Liao Xilong, Liu Qi, Liu Yunshan, Luo Gan, Wang Gang, Wang Zhaoguo, Wang Zhongyu, Wen Jiabao, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Wu Yi, Xu Caihou, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhou Yongkang
Topics: domestic politics
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]