Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Zhang Bailin
Minister of Personnel

(view full biography)

Show Year:
2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Appeared/Travelled With:
Cao Gangchuan 曹刚川 Chen Yujie 陈玉杰 Chen Zhili 陈至立 Cheng Siwei 成思危 Ding Shisun 丁石孙 Du Qinglin 杜青林 Gu Xiulian 顾秀莲 Han Qide 韩启德 He Guoqiang 贺国强 He Luli 何鲁丽 He Yong 何勇 Hu Jintao 胡锦涛 Hua Jianmin 华建敏 Huang Ju 黄菊 Hui Liangyu 回良玉 Ismail Amat 司马义•艾买提 Jia Chunwang 贾春旺 Jia Qinglin 贾庆林 Jiang Zhenghua 蒋正华 Jin Renqing 金人庆 Li Changchun 李长春 Li Jinhua 李金华 Li Rongrong 李荣融 Li Tieying 李铁映 Li Xueju 李学举 Li Yuanchao 李源潮 Li Zhilun 李志伦 Liang Baohua 梁保华 Liu Qi 刘淇 Liu Yandong 刘延东 Liu Yunshan 刘云山 Lü Fuyuan 吕福源 Luo Gan 罗干 Raidi 热地 Sheng Huaren 盛华仁 Sun Jiazheng 孙家正 Sun Wensheng 孙文盛 Tang Jiaxuan 唐家璇 Uyunqimg 乌云其木格 Wang Gang 王剛 Wang Guangtao 汪光焘 Wang Shucheng 汪恕诚 Wang Xudong 王旭东 Wang Zhaoguo 王兆国 Wen Jiabao 温家宝 Wu Bangguo 吴邦国 Wu Guanzheng 吴官正 Wu Yi 吴仪 Xiao Yang 肖扬 Xu Caihou 徐才厚 Xu Jialu 许嘉璐 Xu Yongyue 许永跃 Zeng Peiyan 曾培炎 Zeng Qinghong 曾庆红 Zhang Chunxian 张春贤 Zhang Fusen 张福森 Zhang Weiqing 张维庆 Zheng Silin 郑斯林 Zhou Ji 周济 Zhou Xiaochuan 周小川 Zhou Yongkang 周永康

Map (show)

12/25/04
TRAVEL
Wu Bangguo was in Beijing Municipality
Others Attending: Chen Zhili, Cheng Siwei, Ding Shisun, Gu Xiulian, Han Qide, He Luli, Ismail Amat, Jia Chunwang, Jiang Zhenghua, Li Tieying, Raidi , Sheng Huaren, Uyunqimg , Wang Zhaoguo, Xiao Yang, Xu Jialu, Zhang Bailin, Zhang Fusen
09/05/04
TRAVEL
Zhou Yongkang travelled to Jiangsu Province, Nanjing City
Others Attending: Li Yuanchao, Liang Baohua, Zhang Bailin
08/27/04
TRAVEL
Hua Jianmin was in Beijing Municipality
and met with the following:
Alpha Ibrahima Keira (Guinean Minister of Employment and Public Functions)
Others Attending: Zhang Bailin
07/20/04 Wang Zhaoguo delivered a congratulatory speech at the seventh congress of returned overseas Chinese. (Beijing Municipality)
02/13/04 Wen Jiabao addressed the second conference held by the State Council on building a clean government. (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Zhang Bailin
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]