Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Fu Tieshan
Vice Chairman of 10th NPC Standing Committee, Chairman of the Chinese Patriotic Catholic Association
Born: 1931, Hebei Province, Qingyuan County

(view full biography)

Show Year:
2007 2006 2005 2004 2003

Appeared/Travelled With:
Cao Gangchuan 曹刚川 Chen Bingde 陈炳德 Chen Kuiyuan 陈奎元 Chen Zhili 陈至立 Cheng Siwei 成思危 Ding Shisun 丁石孙 Gu Xiulian 顾秀莲 Guo Boxiong 郭伯雄 He Guoqiang 贺国强 He Luli 何鲁丽 He Yong 何勇 Hu Jintao 胡锦涛 Hua Jianmin 华建敏 Huang Ju 黄菊 Hui Liangyu 回良玉 Ismail Amat 司马义•艾买提 Jia Chunwang 贾春旺 Jia Qinglin 贾庆林 Jiang Zhenghua 蒋正华 Jing Zhiyuan 靖志远 Li Changchun 李长春 Li Guixian 李贵鲜 Li Jinai 李继耐 Li Tieying 李铁映 Li Zhaozhuo 李兆焯 Liang Guanglie 梁光烈 Liao Hui 廖晖 Liao Xilong 廖锡龙 Liu Qi 刘淇 Liu Yandong 刘延东 Liu Yunshan 刘云山 Lu Yongxiang 路甬祥 Luo Gan 罗干 Pagbalha Geleg Namgyai 帕巴拉·格列朗杰 Qiao Qingchen 乔清晨 Raidi 热地 Sheng Huaren 盛华仁 Tang Jiaxuan 唐家璇 Tung Chee Hwa 董建华 Uyunqimg 乌云其木格 Wang Gang 王剛 Wang Lequan 王乐泉 Wang Zhaoguo 王兆国 Wang Zhongyu 王忠禹 Wen Jiabao 温家宝 Wu Bangguo 吴邦国 Wu Guanzheng 吴官正 Wu Yi 吴仪 Xiao Yang 肖扬 Xu Caihou 徐才厚 Xu Jialu 许嘉璐 Xu Kuangdi 徐匡迪 Yu Zhengsheng 俞正声 Zeng Peiyan 曾培炎 Zeng Qinghong 曾庆红 Zhang Dejiang 张德江 Zhang Lichang 张立昌 Zhang Meiying 张梅颖 Zhang Rongming 张榕明 Zhang Siqing 张思卿 Zhou Yongkang 周永康

Map (show)

03/16/07 Wu Bangguo presided over the closing meeting of the Fifth Session of the Tenth National People's Congress. (Beijing Municipality)
03/13/07 Xiao Yang delivered a work report to the fourth plenary meeting of the Fifth Session of the Tenth NPC. (Beijing Municipality)
03/13/07 Jia Chunwang delivered the work report of the SPP during the fourth plenary meeting of the Fifth Session of the Tenth NPC. (Beijing Municipality)
03/11/07 Wu Bangguo delivered a report on the work of the Standing Committee of the NPC during the third plenary meeting of the Fifth Session of the Tenth NPC. (Beijing Municipality)
03/08/07 Wang Zhaoguo explained the draft property law during the second plenary meeting of the Fifth Session of the Tenth NPC. (Beijing Municipality)
03/05/07 Wu Bangguo presided over the opening meeting of the Fifth Session of the Tenth NPC. (Beijing Municipality)
03/05/07 Wen Jiabao delivered a report on the work of the government at the opening meeting of the annual session of the National People's Congress. (Beijing Municipality)
02/26/07 Wu Bangguo presided over the 26th session of the 10th NPC Standing Committee. (Beijing Municipality)
01/01/07 Hu Jintao made a speech during the New Year tea party held by the CPPCC National Committee . (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Fu Tieshan
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]