Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Zhang Gaoli
Vice-Premier of the State Council
Born: 1946, Fujian Province, Jinjiang City

(view full biography)

Show Year:
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Appeared/Travelled With:
Bai Enpei 白恩培 Bai Keming 白克明 Bo Xilai 薄熙来 Cao Bochun 曹伯纯 Cao Gangchuan 曹刚川 Chen Jianguo 陈建国 Chen Liangyu 陈良宇 Chen Zhili 陈至立 Chu Bo 储波 Guo Boxiong 郭伯雄 Guo Jinlong 郭金龙 Han Yuqun 韩寓群 He Guoqiang 贺国强 He Yong 何勇 Hu Jintao 胡锦涛 Hua Jianmin 华建敏 Huang Ju 黄菊 Huang Zhendong 黄镇东 Hui Liangyu 回良玉 Jia Chunwang 贾春旺 Jia Qinglin 贾庆林 Li Changchun 李长春 Li Jianguo 李建国 Li Jinai 李继耐 Li Keqiang 李克强 Li Yuanchao 李源潮 Li Zhaoxing 李肇星 Liang Guanglie 梁光烈 Liao Xilong 廖锡龙 Liu Qi 刘淇 Liu Yunshan 刘云山 Lu Hao 陆浩 Lu Zhangong 卢展工 Luo Gan 罗干 Ma Kai 马凯 Meng Jianzhu 孟建柱 Qian Yunlu 钱运录 Song Fatang 宋法棠 Su Rong 苏荣 Tang Jiaxuan 唐家璇 Tian Chengping 田成平 Wang Gang 王剛 Wang Lequan 王乐泉 Wang Taihua 王太华 Wang Xiaofeng 汪啸风 Wang Yunkun 王云坤 Wang Zhaoguo 王兆国 Wen Jiabao 温家宝 Wen Shizhen 闻世震 Wu Bangguo 吴邦国 Wu Guanzheng 吴官正 Wu Yi 吴仪 Xi Jinping 习近平 Xiao Yang 肖扬 Xu Caihou 徐才厚 Yang Zhengwu 杨正午 Yu Zhengsheng 俞正声 Zeng Peiyan 曾培炎 Zeng Qinghong 曾庆红 Zhang Dejiang 张德江 Zhang Lichang 张立昌 Zhang Xuezhong 张学忠 Zhao Leji 赵乐际 Zhou Yongkang 周永康

Map (show)

09/19/04 Hu Jintao delivered an important speech at the Fourth Plenum of the 16th CPC Central Committee, which approved Hu Jintao to succeed Jiang Zemin as the Party's military chief. (Beijing Municipality)
06/22/04
TRAVEL
Wen Jiabao travelled to Shandong Province, Qingdao City
Others Attending: Zhang Gaoli
06/21/04
TRAVEL
Wen Jiabao travelled to Shandong Province, Qingdao City
and met with the following:
Thaksin Shinawatra (Prime Minister of Thailand)
Others Attending: Li Zhaoxing, Zhang Gaoli
03/06/04 Wu Guanzheng joined the panel discussions with legislators from Shandong Province in east China. (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Zhang Gaoli
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]