Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Zhang Zuoji
Member of the 17th CPC Central Committee, Deputy Secretary of the CPC Heilongjiang Provincial Committee, Director of the 11th CPPCC Economic Committee
Born: 1945, Heilongjiang Province, Bayan County

(view full biography)

Show Year:
2017 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Appeared/Travelled With:
Bo Xilai 薄熙来 Chen Zhili 陈至立 Dai Xianglong 戴相龙 Han Yuqun 韩寓群 Han Zheng 韩正 He Guoqiang 贺国强 Hong Hu 洪虎 Hu Jintao 胡锦涛 Hua Jianmin 华建敏 Huang Huahua 黄华华 Huang Ju 黄菊 Huang Zhiquan 黄智权 Hui Liangyu 回良玉 Ismail Tiliwaldi 司马义•铁力瓦尔地 Ji Yunshi 季允石 Jia Chunwang 贾春旺 Jia Zhibang 贾治邦 Li Changchun 李长春 Li Chengyu 李成玉 Liang Baohua 梁保华 Liu Zhenhua 刘振华 Lu Bing 陆兵 Lü Fuyuan 吕福源 Lu Hao 陆浩 Lu Zhangong 卢展工 Luo Qingquan 罗清泉 Ma Qizhi 马启智 Qiangba Puncog 向巴平措 Shi Xiushi 石秀诗 Song Fatang 宋法棠 Tang Jiaxuan 唐家璇 Tian Chengping 田成平 Wang Gang 王剛 Wang Hongju 王鸿举 Wang Jinshan 王金山 Wang Qishan 王岐山 Wang Xiaofeng 汪啸风 Wang Yunkun 王云坤 Wang Zhaoguo 王兆国 Wang Zhongyu 王忠禹 Wen Jiabao 温家宝 Wen Shizhen 闻世震 Wu Bangguo 吴邦国 Wu Yi 吴仪 Xiao Yang 肖扬 Xu Rongkai 徐荣凯 Yang Jing 杨晶 Zeng Peiyan 曾培炎 Zeng Qinghong 曾庆红 Zhang Zhongwei 张中伟 Zhao Leji 赵乐际 Zheng Silin 郑斯林 Zhou Bohua 周伯华 Zhou Yongkang 周永康

Map (show)

10/27/03
TRAVEL
Huang Ju travelled to Jilin Province, Changchun City
Others Attending: Hong Hu, Song Fatang, Wang Yunkun, Zhang Zuoji
10/08/03
TRAVEL
Li Changchun travelled to Heilongjiang Province, Harbin City
Others Attending: Song Fatang, Zhang Zuoji
08/16/03 Hu Jintao made remarks at a national symposium on reemployment. (Beijing Municipality)
08/04/03
TRAVEL
Wen Jiabao travelled to Jilin Province, Changchun City
Others Attending: Hong Hu, Song Fatang, Wang Yunkun, Zhang Zuoji
08/04/03
TRAVEL
Wen Jiabao travelled to Jilin Province, Changchun City
Others Attending: Bo Xilai, Hong Hu, Song Fatang, Wang Yunkun, Wen Shizhen, Zhang Zuoji
03/12/03 Zhang Zuoji attended a news conference. (Beijing Municipality)
01/14/03
TRAVEL
Wu Bangguo travelled to Shanxi Province, Taiyuan City
Others Attending: Liu Zhenhua, Tian Chengping, Zhang Zuoji
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Zhang Zuoji
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]